chatbot conversations

Naast lexicons voor taaltechnologie schrijf ik chatbotconversaties.

Na mijn studie Nederlands en Algemene Taalwetenschap, en drie jaar Computerlinguïstiek, heb ik me verder verdiept in de taalkundige kant van automatische tekstanalyse en in sentimentanalyse, en in conversational copywriting.

Ik werk gedurende mijn hele taalkundige bestaan al met de elementen die belangrijk zijn bij het schrijven voor chatbots: intents (taalhandelingen in de taalwetenschap en functies in het NT2-onderwijs), de afzonderlijke uitingen en de entities (woorden of woordcombinaties) daarbij en, onder andere bij het maken van woordenboeken, de verschillende stijlniveaus (formeel, informeel, jongerentaal etc.).
Ik heb voor een conversatie-app voor NT2-leerders onderzoek gedaan naar formulaic chunks: vaste formuleringen die vaak worden gebruikt in conversaties. Deze vormen een  groot deel van onze taaluitingen, ook in chatbotdialogen.