wie ben ik

   

Ik maak lexicons en corpora met uitdrukkingen en zinnen voor toepassingen in taal- en spraaktechnologie.

Ik heb Nederlands en Algemene Taalwetenschap gestudeerd, en Friese taal- en letterkunde, met uitgebreide keuzevakken lexicologie/terminologie en informatica letteren.
In Tsjechië, waar ik 7,5 jaar heb gewoond, heb ik computerlinguïstiek gestudeerd.
De afgelopen jaren heb ik me verder verdiept in de taalkundige kant van automatische tekstanalyse en in sentimentanalyse.

Ook heb ik onderzoek gedaan naar formulaic chunks: vaste formuleringen die vaak worden gebruikt in conversaties en waaruit een groot deel van onze taaluitingen bestaat.

Van 2004 tot 2018 heb ik gewerkt als auteur en bewerker van woordenboeken Nederlands en Fries en het Nederlandse deel van de woordenboeken Nederlands-vreemde talen voor uitgeverij Unieboek | Het Spectrum.

Ik maak lexicons voor tekstanalyse en sentimentanalyse voor bedrijven die zich bezighouden met klanttevredenheidsonderzoek en ik werk aan een corpus van woorden en zinnen voor een spraaktechnologische toepassing.