wie ben ik

   

Ik werk als taalkundige binnen taal- en spraaktechnologie en sentimentanalyse, voor het Nederlands en het Fries. 

Ik heb 14 jaar gewerkt als auteur en bewerker van woordenboeken (Prisma) Nederlands, Fries en Nederlands-vreemde talen voor uitgeverij Unieboek | Het Spectrum.
Sinds 3 jaar maak ik lexicons voor tekstanalyse en sentimentanalyse, datasets met woorden en zinnen voor spraaktechnologische toepassingen en ik doe part-of-speech tagging (lemmatiseren en toekennen van woordsoorten aan woorden in tekstcorpora).

Ik werk voor wetenschappelijke instituten en voor bedrijven op het gebied van klanttevredenheid en sentimentanalyse.