lexicons

Werkt u met software voor tekstanalyse zodat u grote hoeveelheden tekst, zoals e-mails, beoordelingen van uw product of dienst, telefoongesprekken met klanten, kunt categoriseren zonder al die teksten en gesprekken afzonderlijk door te hoeven nemen?
Ik help u dergelijke software nog effectiever te maken voor de teksten en vragen binnen uw bedrijf of organisatie.
Dat doe ik onder andere door de lexicons binnen uw softwaretoepassing te bewerken, uit te breiden of nieuwe lexicons te maken, met woorden, termen en uitdrukkingen toegespitst op uw teksten en uw vragen.