contact en privacyverklaring

Privacyverklaring Martha Hofman

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Voor het maken van lexicons en taalkundige regels voor sentimentanalyse en tekstanalyse verzamel ik geen persoonsgegevens maar verwerk ik materiaal van mijn opdrachtgevers. Dit zijn talige uitingen; ik hoef voor mijn werk niet te weten van wie ze afkomstig zijn en dat weet ik over het algemeen ook niet. Dit geldt ook voor de uitingen in chatbotconversaties. Ik werk sowieso altijd onder geheimhouding en ik teken een geheimhoudingsverklaring met mijn opdrachtgevers.
Ik verzamel geen informatie van mensen die mijn website bezoeken; ik gebruik geen cookies en geen andere functies om het verkeer op mijn website te volgen.
Ik beschik alleen over de gegevens die u mij zelf geeft als u contact met mij opneemt.
Die gegevens deel ik met niemand, alleen met de belastingdienst in de vorm van de factuur, als er sprake is van een opdracht. Die factuur bewaar ik zeven jaar, conform de eis van de belastingdienst.
Verder heeft alleen mijn websitehoster toegang tot mijn site voor de opslag van gegevens uit contactformulieren. Met mijn hoster heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Martha Hofman

Voor meer informatie

06 19 858338


Naam:

E-mail:

Onderwerp:

Bericht: