training en intent recognition voor conversational interfaces

conversation design en intent recognition

Begrijpt uw chatbot of uw virtuele assistent soms niet wat uw gebruiker wil?
Ik analyseer de teksten van uw gebruikers en wat zij daarmee willen voor een effectieve training voor intent recognition. Ik heb dat gedaan voor een van de grote banken in Nederland.
Ik ben gecertificeerd conversation designer, dus ik ken het hele proces van ontwikkeling en analyse van de dialogen binnen een conversational interface.